Na ovoj stranici možete pronaći često postavljana pitanja koja korisnici postavljaju službi za korisnike vezana uz net ID, registraciju, aktivaciju servisa, dodjelu net ID statusa i sl. Ukoliko imate pitanje vezano uz registraciju ili korištenje net ID-a, molimo da prvo prođete kroz ovdje iznesena pitanja. Ukoliko ne pronađete pitanje (i pripadajući odgovor) slično vašem, kontaktirate službu za korisnike na na e-mail: kontakt@t-com.hr
 Općenito o net ID-u
     Što je net ID?
   
Net ID je jedinstveno korisničko ime i lozinka za pristup web servisima u sklopu T-Portala. Registracijom net ID-a posjetitelji T-Portala mogu pristupati različitim servisima bez potrebe za odvojenim prijavama na svaki od servisa, kako je to do sada bio slučaj. Potrebno je pamtiti samo jedno korisničko ime i lozinku za pristup različitim web servisima. Također, korisnici mogu zadržati postojeće korisničke profile na servisima koje su koristili prije uvođenja jedinstvenog net ID korisničkog imena i lozinke (npr. profil kreiran na forumu ili oglasniku)

     Trebam li net ID?
   
Ukoliko želite primati i slati poruke putem webmaila, sudjelovati u raspravama na forumu, upoznati srodnu dušu na chatu, organizirati svoje dnevne obaveze putem kalendara, dodati kontakte u adresar, te pristupiti ostalim ekskluzivnim sadržajima i servisima - odgovor je DA! Požurite s registracijom i sami odaberite svoje željeno net ID korisničko ime dok još nije zauzeto!

     Što dobivam registracijom net ID-a?
   
Dobivate:
 • jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup web servisima T-Portala koji su dostupni za aktivaciju putem net ID-a;
 • sami odabirete željeno net ID korisničko ime (ukoliko isto već nije zauzeto!);
 • pristup ekskluzivnim sadržajima i servisima T-Portala namijenjenim isključivo registriranim net ID korisnicima (pristup pojedinom servisu ili sadržaju određen je dodijeljenim net ID statusom);
 • jednostavno i brzo prebacivanje iz servisa u servis bez prethodne autorizacije;
 • mogućnost zadržavanja postojećih korisničkih profila na servisima koje ste koristili prije uvođenja net ID-a.

     Kako mogu dobiti svoj net ID?
   
Net ID možete dobiti tako da ispunite online registracijski formular. Registracijski formular sastoji se od seta pitanja koje je potrebno ispuniti točnim podacima, nakon čega odmah možete koristiti svoj net ID za pristup servisima dostupnim za aktivaciju.

     Mogu li koristiti net ID korisničko ime i lozinku za spajanje na internet ?
   
NE. Korisničko ime i lozinku koje ste dobili kada ste postali T-Com internet korisnik i dalje koristite za pristup internetu te za pristup T-Com korisničkim stranicama, pristup freewebu putem FTP klijenta i pristup T-Com e-mail adresi putem e-mail klijenta.

net ID korisničko ime i lozinku
koristite za:
Postojeće T-Com korisničko ime i lozinku
koristite za:
pristup komunikacijskim web servisima T-Portala
(pristup T-Com e-mail adresi putem webmaila,
pristup forumu i chatu, kalendaru, bilješkama, adresaru, planeru )
pristup internetu putem dial-upa ili MAXadsla
pristup T-Com korisničkim stranicama
(https://user.t-com.hr/)
pristup ostalim web servisima (MAXzona, oglasnik, aukcije, shopping, playtoy) koje će uskoro biti moguće aktivirati za korištenje putem net ID-a
-----------------------
ažurirani pregled servisa koji su trenutno dostupni te onih koji će biti uskoro dostupni za aktivaciju putem net ID-a, možete vidjeti na net ID korisničkim stranicama (http://netid.tportal.hr)
pristup T-Com e-mail adresi putem e-mail klijenta
(npr. Outlook, Thunderbird)
pristup freewebu putem FTP klijenta

 
 Registracija
     Kako da registriram svoj net ID?
   
Net ID možete registrirati putem online registracijskog formulara. Osobni podaci koji se traže prilikom registracije net ID-a bitni su jer se pomoću njih vrši provjera identiteta net ID korisnika u slučaju da korisnik zaboravi net ID lozinku te od službe za korisnike zatraži novu. Prilikom registracije korisnik sam odabire željeno net ID korisničko ime (ukoliko isto već nije zauzeto) te lozinku koju će ubuduće koristit za prijavu na net ID. T-Com korisnički podaci su polja koja ispunjavaju isključivo T-Com internet korisnici - ostali ova polja ostavljaju neispunjena. Na temelju unesenih T-Com korisničkih podataka budućem net ID korisniku se definiraju e-mail adrese kojima može pristupati putem webmaila, te se dodjeljuje net ID status (više o net ID statusu u nastavku).

     Trebam li biti korisnik T-Com dial-upa ili MAXadsla da bih mogao registrirati net ID?
   
NE. Net ID mogu registrirati svi posjetitelji i korisnici web servisa na T-Portalu. T-Com korisnički podaci koji se traže prilikom registracije net ID-a nisu obavezni - ukoliko niste korisnik T-Com dial-upa ili MAXadsla ova polja ostavljate neispunjena. Ukoliko u međuvremenu, nakon registracije net ID-a, postanete T-Com internet korisnik, uvijek možete naknadno u postavkama net ID-a unijeti dobiveno korisničko ime i lozinku za dial-up ili MAXadsl pristup i osigurati si viši net ID status!

     Koristi li net ID 'cookieje'?
   
Net ID koristi 'cookieje'. Cookieji su male tekstualne datoteke pomoću kojih net ID server identificira vaše računalo. Oni sami po sebi ne identificiraju samog korisnika, nego računalo koje se koristi. Mnoge stranice to čine svaki put kada neki korisnik posjeti njihovu stranicu kako bi pratili promet na stranici. Korisnik može postaviti svoje računalo (odnosno web preglednik) da prihvaća sve cookieje, da ga se obavijesti o dobivanju cookieja, ili da ih uopće ne prima. Ovo posljednje naravno znači da taj korisnik ne može koristiti određene usluge. Za namještanje vašeg pretraživača da prihvati cookieje, pratite sljedeće upute:

Microsoft Internet Explorer 6:

 • na glavnom meniju izaberite Tools, a zatim Internet Options;
 • iz tablice na vrhu izaberite Privacy;
 • idite prema dolje dok ne dođete do Accept All Cookies i izaberite tu opciju;
 • pritisnite na Apply;
 • pritisnite na OK;
 • pritisnite tipku F5 na tipkovnici kako biste osvježili ekran.

Netscape 6:

 • na glavnom meniju izaberite Edit, a zatim Preferences;
 • unutar prozora Category pritisnite 2 puta mišem na Privacy & Security kako biste proširili ovu opciju;
 • izaberite cookieje s liste;
 • unutar 'Cookie Acceptance Policy' s desne strane izaberite opciju Enable All Cookies;
 • pritisnite OK;
 • pritisnite tipke Ctrl + R na tipkovnici kako biste osvježili ekran.

Opera:

 • na glavnom meniju izaberite File, a zatim Preferences;
 • unutar lijevog prozora Category kliknite na Privacy;
 • unutar odjela 'Cookies' s desne strane izaberite Enable Cookies opciju;
 • namjestite opcije na Automatically accept all cookies i Accept from all servers;
 • pritisnite Apply;
 • pritisnite OK;
 • pritisnite tipke Ctrl + R na tipkovnici kako biste osvježili ekran.


     Zašto su podaci koji se traže prilikom registracije net ID-a važni?
   
Točnost podataka važna je u slučaju da zaboravite net ID lozinku. Ukoliko zaboravite lozinku, sustav vam šalje novu lozinku na alternativnu e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije net ID-a. Ukoliko ste bilo koju od navedenih informacija unijeli krivo ili ste zaboravili što ste unijeli, nećete moći dobiti novu lozinku! U slučaju da se za pomoć obratite T-Com službi za korisnike, operater mora potvrditi vaš identitet koristeći datum rođenja, grad/zemlju ili T-Com korisničke podatke koje ste unijeli prilikom registracije net ID-a, odnosno zadnjeg ažuriranja tih podataka.

     Što je alternativna e-mail adresa?
   
Da biste uspješno registrirali net ID, trebate unijeti alternativnu e-mail adresu (poželjno da nije T-Com email adresa). Net ID koristi alternativnu e-mail adresu za slanje informacija o vašem net ID korisničkom računu, te za slanje nove net ID lozinke ukoliko zaboravite staru. Ukoliko nemate drugu e-mail adresu osim T-Com e-maila možete i nju unijeti prilikom registracije net ID-a. No ukoliko zaboravite net ID lozinku te zatražite novu, ona će vam biti poslana na T-Com e-mail adresu. Ako koristite e-mail klijent moći ćete pročitati mail, no ukoliko koristite webmail nećete moći pročitati e-mail (jer se ne možete ulogirati kao net ID korisnik za pristup webmailu). U tom slučaju morate kontaktirati T-Com službu za korisnike - operater će vam reći novu lozinku!

     Prilikom registracije net ID-a traže se T-Com korisnički podaci. Nisam T-Com internet korisnik pa ne znam  što da unesem u tražena polja?
   
T-Com korisnički podaci su polja koja ispunjavaju isključivo T-Com internet korisnici - ostali ova polja ostavljaju neispunjena. Ukoliko niste T-Com internet korisnik navedena polja ostavite prazna!

     Trebam li registrirati net ID da bih mogao pristupati svojoj T-Com e-mail adresi?
   
Odgovor je da i ne! Da, ukoliko želite pristupati svojoj T-Com e-mail adresi putem webmaila! Ne, ukoliko želite pristupati svojoj T-Com e-mail adresi isključivo putem e-mail klijenta! Usporedbu između ova dva pristupa možete vidjeti u sljedećoj tablici

Vaša T-Com e-mail adresa
Pristup Webmail E-mail klijent (Outlook, Outlook Express..)
Protokol koji se koristi IMAP (Internet Message Access Protokol) POP (Post Office Protokol)
Za pristup koristite
net ID korisničko ime i lozinku postojeće korisničko ime i lozinku (koje ste dobili zajedno s e-mail adresom / korisničkim računom)
Ostaju li poruke na serveru?
DA NE (moguće je promijeniti tu opciju)
Mijenja li se količina mog prostora na serveru?
DA. Svaka mapa koju kreirate unutar svoje mape sa dolaznim porukama zauzima mjesto na serveru i time utječe na količinu preostalog raspoloživog prostora. NE. Poruke koje želite čitati downloadaju se na vaše računalo i brišu sa servera, tako da količina e-mail poruka koje želite pohraniti ovisi isključivo o kapacitetu vašeg tvrdog diska.
Mogu li pristupiti e-mailu s bilo koje lokacije?
DA. IMAP protokol čuva sve vaše poruke na serveru, tako da porukama možete pristupiti više puta s različitih računala na različitim mjestima. NE. POP protokol automatski downloada poruke na vaše računalo (ukoliko u postavkama nije drugačije podešeno), tako da na novom računalu ne možete vidjeti poruke koje ste već jednom pročitali.
Koliko je brz?
BRŽI . Prilikom provjere pošte, IMAP prima samo header (uvodni dio, naslov) poruke, a kompletnu poruku downloada tek na vaš zahtjev. SPORIJI. POP svaku poruku u cijelosti downloada direktno na vaše računalo, što kod velikih poruka može dugo trajati.
Ovaj je protokol prikladan za...
... korisnike koji svojoj elektroničkoj pošti žele pristupati s više računala na više lokacija. ... korisnike koji svoju e-poštu žele čitati samo s jedne lokacije/računala.

 
 Aktivacija
     Što je aktivacija servisa ?
   
Aktivacija servisa sastoji se od podešavanja njegovih postavki prije početka korištenja. Aktivacija servisa je jednokratna i vrši se prilikom prvog pristupa željenom servisu. Aktivacija je važna jer omogućuje korisniku da, ukoliko želi, zadrži postojeće korisničke profile na servisima koje je koristio prije njihove integracije u net ID.

     Mogu li na forumu i dalje koristiti postojeći korisnički profil koji sam koristio i prije uvođenja  jedinstvenog net ID korisničkog imena i lozinke?
   
Možete. Dakle, na forumu ste kreirali korisnički profil (nadimak, avatar...) kojem ste pristupali zasebnim korisničkim imenom i lozinkom. Sada, kada je forum postao jedan od servisa dostupnih putem net ID-a, da bi ste koristili forum s postojećim korisničkim profilom trebate učiniti sljedeće: 1) registrirati net ID, 2) aktivirati forum (prilikom aktivacije unijeti korisničko ime i lozinku koje ste do tada koristili za pristup forumu u za to pripadajuća polja). Ukoliko ne želite koristiti postojeći korisnički profil, prilikom aktivacije foruma možete kreirati novi profil kojim ćete biti predstavljeni na forumu.

     Registrirao sam net ID, ali ne mogu aktivirati webmail, kalendar, adresar, bilješke, planer! Zašto?
   
Navedene servise ne možete aktivirati jer nemate odgovarajući net ID status (dodijeljen vam je status 'Gost'). Da biste koristili navedene servise morate postati T-Com internet korisnik (dial-up ili MAXadsl). Dobiveno korisničko ime i lozinku za dial-up ili MAXadsl pristup zatim navedite u postavkama net ID-a. Nakon toga možete aktivirati navedene servise.

 
 net ID status
     Što je net ID status i zašto je bitan?
   
Svakom registriranom net ID korisniku dodjeljuje se status ovisno o T-Com korisničkim podacima unesenim prilikom registracije net ID-a, te o trenutnom stanju modemske veze. Ovisno o dodijeljenom net ID statusu, bit će vam dostupni, odnosno nedostupni određeni servisi i sadržaji T-Portala. Tako, na primjer, ukoliko vam je dodijeljen net ID status 'Gost' nećete imati pristup webmailu, kalendaru, bilješkama, planeru ili adresaru, no moći ćete pristupiti forumu i chatu. Uskoro će određeni sadržaji biti isključivo dostupni samo net ID korisnicima s MAXadsl ON statusom.

     Kako se dodjeljuje net ID status?
   
Prilikom registracije net ID-a, korisnik između ostalog, ima opciju unosa T-Com internet korisničkih podataka. Znači, ukoliko ste korisnik T-Com dial-upa ili MAXadsla, u predviđena polja unosite korisničko ime i lozinku za dial-up i/ili MAXadsl pristup. Ukoliko niste korisnik T-Com dial-upa ili MAXadsla navedena polja ostavite nepopunjena! Na temelju tih podataka dodjeljuje vam se status prilikom svake prijave na net ID! Dodijeljeni status vrijedi za vrijeme trajanja korištenja servisa T-Portala, te se kod svake nove prijave ponovno dodjeljuje. Postoji pet statusa koji mogu biti dodijeljeni net ID korisniku: 'Gost', 'Dial-up OFF', 'Dial-up ON', 'MAXadsl OFF', 'MAXadsl ON'.

     Dodijeljen mi je status 'Gost'. Kako mogu dobiti viši status?
   
Postanite T-Com internet korisnik (dial-up ili MAXadsl). Korisničko ime i lozinku koje ćete dobiti za dial-up ili MAXadsl pristup zatim navedete u postavkama vašeg net ID-a. Nakon toga možete pristupati ekskluzivnim sadržajima i servisima dostupnim isključivo T-Com internet korisnicima.

     Pri posljednjoj prijavi s net ID korisničkim imenom i lozinkom dodijeljen mi je status 'MAXadsl ON' (budući da sam MAXadsl korisnik i bio sam spojen preko njega na net). Danas sam se ponovno prijavio s net ID  korisničkim imenom i lozinkom preko MAXadsla, no dodijeljen mi je status 'Gost'. U čemu je stvar?
   
Ukoliko ste u međuvremenu na T-Com korisničkim stranicama promijenili lozinku za T-Com internet korisnički račun (dial-up i/ili MAXadsl) koji ste naveli prilikom registracije net ID-a, morate ažurirati lozinku za taj račun i u postavkama net ID-a (u suprotnom taj račun nije dostupan/prepoznat unutar net ID sustava, pa vam je dodijeljen status 'Gost')

     Kada sam prije tjedan dana registrirao svoj net ID nisam bio T-Com internet korisnik. Dodijeljen mi je status 'Gost' i normalno sam koristio forum i chat. U međuvremenu sam postao MAXadsl korisnik no sad kad se prijavim na net ID i dalje imam status 'Gost' i ne mogu aktivirati webmail za pristup novodobivenoj T-Com e-mail adresi. O čemu se radi?
   
Ukoliko ste u međuvremenu postali T-Com internet (MAXadsl) korisnik, dobiveno korisničko ime i lozinku koje koristite za pristup internetu morate unijeti pod T-Com korisničke podatke u postavkama vašeg net ID-a. Nakon toga bit će vam dodijeljen odgovarajući net ID status i omogućen pristup novodobivenoj e-mail adresi putem webmaila (nakon aktivacije). 
Sva ostala pitanja pošaljite na e-mail: kontakt@t-com.hr
ili nazovite službu za korisnike na besplatni telefon 0800 9000